Dienstencheque (HHT) stopt

Helaas hebben wij het bericht van de gemeente Almelo gekregen dat de regeling dienstencheques (HHT, huishoudelijke hulp voor 5 euro per uur) per 1 mei 2019 stopt. Wij begrijpen dat dit een verandering voor u met zich meebrengt en willen u daarom tijdig op de hoogte brengen.

Mocht u problemen krijgen doordat u zelf het huishouden niet meer kunt doen, kan u altijd contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente. Zij kunnen kijken of u mogelijk recht heeft op huishoudelijke hulp.

Een ander alternatief is het particulier inkopen van huishoudelijke hulp. Hiervoor zijn verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Witte Werkster. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via www.dewittewerkster.nl of 088-4303066.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0546-541111. Voor de volledigheid staat hieronder het persbericht van de gemeente:

 

Persbericht: Vanaf 1 mei 2019 geen dienstencheques (HHT) meer

De gemeente Almelo beëindigt per 1 mei 2019 het contract met aanbieders van de dienstencheques (ook wel HHT). Mantelzorgers die nu gebruik maken van de dienstencheques kunnen in overleg met hun aanbieder nog tot uiterlijk 1 mei 2019 uren inzetten.

Mantelzorgers die voor de regeling in aanmerking kwamen, konden tegen een kleine vergoeding professionele hulp in het huishouden inkopen. Het Rijk voerde deze regeling in 2015 in om werkgelegenheid onder thuishulpen te behouden. Het is niet langer noodzakelijk om hiervoor de regeling in stand te houden. Het Rijk stelt om die reden sinds 2018 geen afzonderlijk budget meer beschikbaar.

Almelo koos er vorig jaar voor om toch door te gaan met de regeling en reserveerde daarvoor een bepaald bedrag. Het geld dat hiervoor in 2019 beschikbaar was, is nu op. Daarom beëindigt de gemeente per 1 mei 2019 de contracten met aanbieders van de dienstencheques.

 

Maatwerk blijft mogelijk
Sommige mantelzorgers ervaren mogelijk problemen bij hun huishoudelijke activiteiten nu de regeling stopt. Maakt u nu gebruik van de dienstencheque en kunt u niet zelf uw huishouden doen? Mogelijk kunt u zelf een huishoudelijke hulp organiseren. Komt u er niet uit, maakt u dan een afspraak met een medewerker van het Wmo-loket van de gemeente. Samen kunt u kijken naar de mogelijkheden. Een afspraak maken kan op www.almelo.nl/wmo of via de telefoon op nummer (0546) 54 11 11 (optie 3).