Maatregelen Coronacrisis: Mondkapjes voor mantelzorgers

Afgelopen weken heeft MantelzorgNL (landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers) wekelijks contact gehad met het Ministerie van VWS over persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers. Omdat er een groot tekort was voor deze beschermingsmiddelen werd er tot nu toe niets toegekend aan mantelzorgers.

Maar deze week kwam er een verandering in. Minister de Jonge heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er op korte termijn beschermingsmiddelen voor mantelzorger beschikbaar komen. Het gaat dan alleen om mantelzorgers die zorgen voor een naaste die (mogelijk) besmet is met het coronavirus.

MantelzorgNL is in overleg met het ministerie van VWS over hoe de beschermingsmaterialen verspreid gaan worden en welke afspraken en instructies daarbij nodig zijn. De verwachting is dat er een tekort blijft aan beschermingsmiddelen, en er dus strakke regels en voorwaarden aan gebonden zijn.

MantelzorgNL plaatst zodra er meer bekend is over deze beschermingsmiddelen een nieuwsartikel op hun website. Klik hier om naar hun website te gaan.