Zorgladder MantelzorgNL

Zorgladder Mantelzorg

Waar kun je terecht voor hulp als je het als mantelzorger echt niet meer redt? De Zorgladder Mantelzorg geeft je daar inzicht in.

1: Eigen netwerk

Je zorgt als mantelzorger voor je naaste. Je krijgt hierbij misschien hulp van familie vrienden en buren. Misschien kan je in tijden van nood een extra beroep doen op dit netwerk.

2: Informele hulp

Mocht je eigen netwerk niet voldoende zijn kan er een vrijwilliger ingezet worden via een gemeentelijk meldpunt (Mantelzorg Almelo). Afhankelijk van de situatie kijken we wat haalbaar is. Op dit moment kunnen we door de Coronacrisis weinig vrijwilligers inzetten. Een enkeling kan bijvoorbeeld wel voor een mantelzorger boodschappen doen en deze voor de deur neerzetten.

3: WMO hulp

Als het niet lukt om zelf specifieke hulp te leveren, kan je een beroep doen op WMO hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld als je naaste dementie heeft en je zelf niet de zorg dag en nacht op je kan nemen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van dagbesteding, die nu helaas is gesloten vanwege de Coronacrisis. Wordt de zorg te zwaar? Mantelzorg Nederland pleit ervoor dat de gemeentes tijdelijk kleinschalige dagbestedingen gaan organiseren.

4: Zorg nodig

Veel thuiszorg is door Corona stopgezet. Maar veel mantelzorgers kunnen niet alle zorg leveren. Iedere dag wassen en aankleden is niet altijd haalbaar. En licht medische zorg is ook een vak apart. Mantelzorg Nederland vindt dat er in overleg met wijkverpleging of huisarts hulp geleverd moet worden. Ook nachtzorg kan dan geregeld worden als de mantelzorger zelf niet meer aan zijn slaap kan toekomen.

5: Crisiszorg buiten

Als je als mantelzorger met bovenstaande stappen de zorgsituatie nog niet kunt bolwerken, ga dan overleggen met de huisarts om de verzorgde buitenshuis onder te brengen.

Neem voor meer informatie met ons contact op via info@mantelzorgalmelo.nl of bel naar 0546-536830 of bekijk hier het filmpje van MantelzorgNL over de Zorgladder

 

Zorgladder MantelzorgNL