Liedje voor alle Mantelzorgers

Ben jij mantelzorger?

Welkom op de website van Mantelzorg Almelo. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor of zorgen hebben om een naaste. Dat kan een partner zijn, een kind, een ouder of ander familielid. Maar ook een vriend of vriendin, buurman of buurvrouw. Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.

Mantelzorger worden overkomt je. Iemand in je omgeving wordt ziek en heeft verzorging nodig of krijgt (al dan niet ernstige) psychische klachten. Stap voor stap wordt de zorg voor hem of haar meer en meer. Mantelzorgers lopen dan het risico dat ze overbelast raken en zelf ziek worden, vanwege de dagelijkse plichten en beslommeringen.

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Het kan gaan om een ouder, broers, zus, opa of oma. Jonge mantelzorgers lopen het risico om opgroei- en opvoedproblemen te krijgen op latere leeftijd. Hierbij kun je denken aan lichamelijke of psychische klachten, verslechterde schoolprestaties en minder tijd voor sociale contacten, sport, school/studie en ontspanning. Doelstelling is om kinderen, jongeren, de ouders en het gezin te steunen en versterken in het (leren) leven met ziekte en zorg, om negatieve gevolgen van opgroeien en opvoeden met zorg te voorkomen of te beperken. Dat wil Mantelzorg Almelo voorkomen.

Mantelzorg Almelo biedt mantelzorgers daarom:

  • professionele ondersteuning
  • persoonlijk advies
  • vrijwilligers als gesprekspartner
  • vrijwilligers die een handje helpen
  • ontmoetingsbijeenkomsten
  • cursussen en themabijeenkomsten

Het steunpunt voor alle mensen die zorgen voor een naaste in Almelo