Disclaimer Mantelzorg Almelo (onderdeel van Stichting De Klup Twente)

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Mantelzorg Almelo (onderdeel van Stichting De Klup Twente) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, actualiteit en juistheid van de gegevens op deze website. Ofschoon de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuistheden waarvan aannemelijk is dat het om een fout gaat. Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend indien voor de gemiddelde consument zichtbaar is dat de omschreven producten en prijzen onjuistheden bevatten. Mantelzorg Almelo (onderdeel van Stichting De Klup Twente) behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Mantelzorg Almelo (onderdeel van Stichting De Klup Twente) garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Mantelzorg Almelo (onderdeel van Stichting De Klup Twente) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Mantelzorg Almelo (onderdeel van Stichting De Klup Twente) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Mantelzorg Almelo (onderdeel van Stichting De Klup Twente) garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.