Respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit handen geven en zelf nieuwe energie opdoen. Respijtzorg is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging. Thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals. Dit kan gefinancierd worden uit eigen middelen, uit de aanvullende zorgverzekering van de mantelzorger (zorgverzekeringswet), uit de Wet Langdurige Zorg of door de gemeente via de Jeugdwet of via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Vanuit Mantelzorg Almelo bieden wij op dit gebied het volgende:

  • Bezoekvrijwilliger: een vrijwilligers die maximaal  1 x per week voor 2 uur de taken van de mantelzorger overneemt, zodat de mantelzorger vrijaf heeft. Let op de vrijwilliger neemt geen zorg- en of verpleegtaken over.
  • Ontspanningsactiviteit: Activiteiten speciaal voor mantelzorgers, zodat zij uit de thuissituatie komen. Zo komen mantelzorgers ook in contact met lotgenoten.
  • Inloopmogelijkheid: Mantelzorgcafé is de ontmoetingsplek voor iedereen die zorg biedt en zorg ontvangt. U kunt er even de teugels laten vieren en onder het genot van een kopje koffie of thee praten met andere mantelzorgers of informatie inwinnen bij deskundigen. Mantelzorgers kunnen ook het centrum in of de markt op, want er zijn gastvrouwen en gastheren die zich bekommeren om de zorgontvangers
  • Begeleid vervoer: we beschikken over een vervoersdienst. Deze is voor mantelzorgers en hulpvragers. Vrijwilligers brengen mensen tegen een kleine vergoeding naar bestemmingen in en buiten Almelo.

Vanuit de gemeente (Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de aanvullende zorgverzekering of de Wet Langdurige Zorg kan er gekeken worden naar de overname van de zorg incidenteel voor bijvoorbeeld een vakantie. Dit kan ook gaan om structureel hulp bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend vervanging thuis of dagbesteding.

Naar deze financieringsmogelijkheid zal ook gekeken worden als de situatie niet meer geschikt is voor de inzet van een vrijwilliger.