Corona

Door de toename van het aantal besmettingen en de huidige maatregelen is Mantelzorg Almelo momenteel wat terughoudend wat betreft het aanbieden van activiteiten en in het aangaan van contacten.

Helaas hebben we de activiteit ‘Game Eet en Match voor mensen met dementie en hun mantelzorgers’ vroegtijdig moeten stoppen.
Ook zien we een voorzichtigheid bij onze vrijwilligers, wat heel begrijpelijk is.

Hierdoor kan er momenteel ook wat minder gebruik gemaakt worden van onze bezoekvrijwilligers.
We zullen moeten afwachten hoe het de komende weken maanden zal uitpakken wat betreft de corona. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, via deze nieuwsbrief, de website en facebook.