Resultaten vragenlijst

In mei hebben jullie allemaal een vragenlijst toegestuurd gekregen. Deze is door 149 mantelzorgers ingevuld. De vragen gingen over regelingen en voorzieningen waar je als mantelzorger mee in aanraking komt. Dankjewel voor aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld.

Nou is het aan ons om met de resultaten van de vragenlijst bezig te gaan. Wat wij gaan doen is als volgt.

  • Ten eerste gaan wij met de gemeente samen in gesprek om belangrijke knelpunten te bespreken. Wat opviel was dat er veel behoefte was aan laagdrempelige ondersteuning, maar dat de bestaande laagdrempelige hulp niet bekend was. Met dit startpunt gaan we samen met de gemeente kijken hoe wij hier mee aan de slag gaan.
  • Ten tweede gaat een consulent de opleiding tot mantelzorgmakelaar volgen. Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg. Zo kan de consulent straks kortdurende ondersteuning bieden, informatie geven en meedenken met praktische oplossingen, zodat de mantelzorger langer kan blijven zorgen.
  • Ten derde viel op dat er veel behoefte was aan meer informatie over bepaalde wetgeving. Denk aan: Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en Persoonsgebonden Budget. Om in deze informatiebehoefte te voorzien zal er op 21 november in de avond een themabijeenkomst worden georganiseerd. Petra Droste komt dan als gastspreker meer informatie gegeven over deze onderwerpen. Zij is mantelzorgmakelaar en kan over deze onderwerpen veel informatie geven.