Scholing cultuur sensitief werken

Afgelopen maand heeft Sevilay Luiten van IMEAN ons bijgeschoold over mantelzorgers met een migratie achtergrond. Mantelzorger met een migratie achtergrond is een doelgroep die ons nog niet zo goed weet te vinden. Wij vinden het belangrijk dat ook deze doelgroep de juiste ondersteuning kunnen krijgen bij Mantelzorg Almelo. Daarom is het van belang dat wij ons als consulenten bewust zijn hoe wij zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij ieders achtergrond. De scholing heeft ons nieuwe inzichten gebracht die we kunnen toepassen binnen ons werk.