Vrijwilligers bedankt!

Vrijwilligers werden verrast en bedankt voor hun inzet met een kerstattentie in de vorm van een chocoladeplak naast deze attentie kregen ze ook het aanbod om een kussen te bestellen als waardering voor hun inzet. Wij willen jullie als vrijwilligers graag – letterlijk – een steuntje in de rug bieden in de vorm van een prachtig kussen!