Beste mantelzorger,
Graag nodigen we u uit om een spel over de langdurige zorg op de tablet te testen.

Waar gaat het om?
Menzis Zorgkantoor wil dat burgers zich bewust voorbereiden op het ouder worden, waarbij ze rekening houden met de veranderingen die ze te wachten staat. De keuzes die je nu maakt voor straks kunnen grote gevolgen hebben. Hoe weet je dan dat het de juiste keuze is? Middels een zogenaamde Serious game wil Menzis Zorgkantoor mensen verschillende scenario’s uit laten proberen waarbij ze te maken krijgen met de gevolgen van gemaakte keuzes. Het gaat erom dat men leert bewust keuzes te maken, net zoals iedereen doet bij studie, vakantie, woning, energiemaatschappij en dergelijke. Het gaat erom dat mensen in de game ervaren wat de gevolgen zijn van de door hen gemaakte keuzes, waarbij ze de mogelijkheid krijgen terug te gaan in het spel om het opnieuw te proberen met een andere keuze. De ultieme wens is om de gegevens zo specifiek mogelijk in te voeren, waarbij een reëel beeld ontstaat.
Om dit idee te testen zijn 3 prototypes van die Serious Game gemaakt. Wij vragen u deze prototypes voor ons te testen.

Wie zijn wij en wat zijn we aan het doen?
We zijn een groep specialisten van verschillende achtergronden en disciplines uit de zorg. In opdracht van Menzis hebben we een Serious Game idee ontwikkeld. We willen het prototype daarvan met u testen.

Wat verwachten we van u?
50 minuten van uw tijd voor een online interview. Tijdens dat interview test u de prototypes en stellen wij u vragen. U kunt ook deelnemen samen met degene voor wie u zorgt.

Wat mag u van ons verwachten?
We houden een 1-op-1 interview van maximaal 50 minuten. Uw antwoorden zullen volledig anoniem worden meegenomen in een grotere set van antwoorden. Deze antwoorden geven ons de juiste richting om de game definitief te maken.
De details op een rij:

De details op een rij:

Wat:
Prototype testen van een Serious Game ter voorbereiding op de langdurige zorg
Hoe:
Door testen van drie digitale prototypes en het beantwoorden van vragen in een persoonlijk interview.
Wanneer:
Maandag 30 november om ( respectievelijk: 2 om 10:00, 2 om 11:00, 2 om 13:00, 2 om 14:00 en 2 om 15:00)
Waar:
Online via een videocall. De details volgen later.
Belangstelling? Heeft u vragen of wilt u zich aanmelding dan kan dat via info@mantelzorgalmelo.nl .