Nogmaals aandacht voor alle jonge mantelzorgers in Nederland!

Mantelzorgcafé

ASS-bijeenkomst

Mocktail workshop

Gespreksgroep dementie voor naasten mantelzorgers

Uitnodiging bijeenkomst ‘Omgaan met ziekte’

Cursus strip tekenen